Reklamace

Servisní místa

ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA INTERNETU.

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží, její délka je 24 měsíců u fyzických osob - nepodnikatelů, u podnikatelů s platným IČO je záruční doba 24 měsíců, není-li uvedeno jinak.
 2. U nákupů s platným IČ se záruční doba řídí obchodním zákoníkem, záruční doba může být zkrácena. Přesné podmínky pro podnikatele:https://www.andreashop.sk/andrea-shop-pre-firmy
 3. Pokud máte internetové oddělení v blízkosti naší provozovny (Malé Dvorníky 603), přivezte nám zboží, jako by bylo zakoupeno přímo v prodejně.
 4. Nezapomeňte s sebou přinést fakturu, která slouží jako záruční list, nebo záruční list, pokud byl vystaven, a dodací list, který jste obdrželi se zbožím.
 5. Pokud nemůžete reklamované zboží doručit osobně, zašlete zboží na adresu prodejny.
 6. Doporučujeme zásilku pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme.
 7. Je možné, že servisní středisko výrobce je vám blíže než naše prodejna. Proto doporučujeme vyhledat servisní středisko, které je vám nejblíže.
 8. Seznam servisních středisek naleznete v záručním listu. Pokud záruční list není dodán s výrobkem nebo neobsahuje seznam servisních středisek, kontaktujte nás na výše uvedeném reklamačním oddělení. Poskytneme vám adresu nejbližšího servisního střediska.
 9. K žádosti prosím připojte také číslo objednávky, které najdete na faktuře za zboží.
 10. Při předání výrobku servisnímu středisku nezapomeňte přiložit originál záručního listu, pokud byl vystaven, nebo kopii faktury, která slouží jako záruční list.
 11. Pokud servisní středisko reklamaci oprávněně nezamítne, budou závady v záruční době bezplatně odstraněny a výrobek vám bude dodán zpět.
 12. Pokud máte právo na odstoupení od kupní smlouvy, kontaktujte nás prosím na bílé nebo černé technice se svým požadavkem. Oprávněnost této žádosti musí být doložena vyjádřením servisního střediska.

Reklamační formulář online

Pokud Vám vznikne právo na zrušení kupní smlouvy, obraťte se s žádostí na nás, na adresu bílé nebo černé techniky. Oprávněnost této žádosti je třeba doložit vyjádřením servisního střediska.

Pro více informací viz. reklamační řád (pdf; 115kB)

JAK JE TO S NEPOTVRZENÝM ZÁRUČNÍM LISTEM PŘI NÁKUPU ONLINE?

Při nákupu online obdržíte spolu se zbožím daňový doklad (fakturu) a nepotvrzený záruční list (pokud je běžně dodáván se zbožím, jinak se k prokázání záruky používá daňový doklad). Záruční listy předem nepotvrzujeme, a to z důvodu možnosti vrácení zboží zákazníkovi do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 1. Záruční list potvrdíme v případě, že se vyskytne problém se zbožím. Nemusíte se obávat žádných komplikací. V případě potřeby reklamace lze záruční list potvrdit níže uvedeným postupem po celou dobu záruční doby zboží. Tato možnost vyhovuje většině zákazníků.
 2. Někteří zákazníci dávají přednost potvrzení záručního listu hned na začátku. Pokud máte stejný požadavek, rádi vám vyhovíme.

Postup pro potvrzení záručních listů (pro reklamace nebo 14 dnů od data převzetí zboží):

 1. Záruční list si můžete nechat potvrdit v prodejně, kde jste zboží zakoupili. Nezapomeňte si s sebou vzít fakturu a dodací list.
 2. Záruční list můžete také potvrdit poštou zasláním originálu záručního listu, kopie faktury a dodacího listu na níže uvedenou adresu.
 3. Záruční list vám potvrdíme a zašleme na vaši poštovní adresu.
 4. Adresa pro potvrzení záručních listů pro výrobky zakoupené prostřednictvím webových stránek andreashop.cz

REKLAMACE ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO V MÍSTĚ NÁKUPU

Pokud chcete reklamovat zboží zakoupené v místě prodeje, obraťte se na naši prodejnu (viz kontaktní údaje), kde jste dané zboží zakoupili. Naši prodejci se vám budou rádi věnovat a vynasnaží se vyřídit případné reklamace k vaší spokojenosti.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží, její délka je 24 měsíců v případě fyzických osob - nepodnikatelů, v případě podnikatelů s platným DIČ se řídíme obchodním zákoníkem, záruční doba je až 24 měsíců.

Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem nebo dokladem o zaplacení, který slouží jako záruční list.

Veškeré záruční opravy jsou bezplatné, pokud v době jejich uplatnění nezaniklo právo na uplatnění záruky podle níže uvedených podmínek.

Nárok kupujícího na bezplatnou záruční opravu zaniká:

 • neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,
 • uplynutí záruční doby zboží,
 • mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z hlediska vlhkosti, chemických a mechanických vlivů,
 • neodborné zacházení, provoz nebo zanedbání péče o zboží,
 • poškození zboží nadměrným zatížením nebo použitím v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními normami nebo --- bezpečnostními předpisy platnými ve Slovenské republice,
 • poškození zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 • náhodným poškozením zboží a nebo náhodným znehodnocením,
 • neodborným zásahem, poškozením při přepravě, poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinými zásahy vyšší moci, zásahem do zboží neoprávněnou osobou.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo na výměnu výrobku za nový.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

O výsledku reklamace bude kupující informován neprodleně po ukončení reklamačního řízení telefonicky a reklamační protokol obdrží také e-mailem nebo doporučeně poštou.

ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 22
929 01 Dunajská Streda