Sazebník recyklačních poplatků

Ceník recyklačních poplatků elektrozařízení platný od 1.1.2019

Kategorie 1- Zařízení pro tepelnou výměnu (ZTV)

Elektrozařízení s vnitřním okruhem, v jehož rámci jsou látky kromě vody -např. plyn, olej, chladivo nebo jiná tekutina, jejichž účelem je chlazení, ohřívání nebo odvlhčování 

Zařízení pro tepelnou výměnu určená pro použití v domácnosti

Rec. poplatek 2023
bez DPH za kus

Rec. poplatek 2023
s DPH za kus

Porovnání s r. 2022
RP bez DPH 

Chladicí/mrazící zařízení do 40 kg včetně 125 Kč 151 Kč 165 Kč
Chladicí/mrazicí zařízení nad 40 kg do 140 kg včetně  282 Kč 339 Kč 310 Kč
Chladicí/mrazicí zařízení nad 140 kg  711 Kč 854 Kč 310 Kč
Ostatní ZTV do 10 kg včetně 14 Kč 17 Kč 14 Kč/99Kč
Ostatní ZTV nad 10 kg do 20 kg včetně 28 Kč 33 Kč 28Kč/99Kč
Ostatní ZTV nad 20 kg do 120 kg včetně 99 Kč 119 Kč 99 Kč
Ostatní ZTV nad 120 kg včetně Individuálně v závislosti na
hmotnosti a druhu
elektrozařízení 
-
Chladící/mrazící zařízení jsou: lednice, mrazničky, mobilní klimatizace, vinotéky apod. určené pro použití v domácnosti nebo i mimo domácnost (firmy, instituce, admnistrativní budovy...) ale svým charakterem jsou podobné nebo stejné jako ty, které se používají v domácnostech (např.chladničky používané v kancelářských prostorách) 
Ostatní ZTV jsou: olejové radiátory, sušičky s kondenzačním sušením, odvlhčovače, (výrobky původně zařazené do kategorií velkých nebo malých domácích spotřebičů), autochladničky, chladicí zařízení bez komprese vybaveno polovodičovým chlazením 
Zařízení pro tepelnou výměnu určená pro použití mimo domácnosti Rec. poplatek 2023
Chladicí/mrazicí zařízení pro použití mimo domácnost (b2b) - Např. chladící prodejní/výdejní automaty na potraviny a nápoje, chladící a mrazící pulty a vitríny  Úhrada přímých nákladů na přepravu a zpracování kalkulovaných v době likvidace elektroodpadu z těchto výrobků 
Ostatní ZTV - Např. rozsáhlá topná zařízení vyžadující odbornou montáž a demontáž Úhrada přímých nákladů na přepravu a zpracování kalkulovaných v době likvidace elektroodpadu z těchto výrobků 

 

Kategorie 2 - Obrazovky, monitory a zařízení, které obsahují obrazovky s povrchem větším než 100 cm2
Elektrozařízení, která poskytují obraz a informace prostřednictvím elektronického displeje – CRT, LCD, LED displeje nebo jiné druhy elektronických displejů 
Zobrazovací zařízení určená pro použití v domácnosti Rec. poplatek 2023
bez DPH za kus
Rec. poplatek
2023

s DPH za kus
Porovnání s r. 2022
RP bez DPH za kus
Zařízení s úhlopříčkou do 24" včetně 10 Kč  12 Kč 17 Kč
Zařízení s úhlopříčkou nad 24" do 32" včetně  14 Kč  17 Kč 29 Kč
Zařízení s úhlopříčkou nad 32" do 40" včetně 22 Kč  26 Kč 41 Kč
Zařízení s úhlopříčkou nad 40" do 48" včetně  27 Kč 32Kč 53 Kč
Zařízení s úhlopříčkou nad 48" do 60" včetně  39 Kč  46 Kč 84 Kč
Zařízení s úhlopříčkou nad 60" 84 Kč  101 Kč 157 Kč
Obrazovky, monitory a zařízení pro použití mimo domácnost (b2b): Např. velkoplošné obrazovky na veřejných prostranstvích  Úhrada přímých nákladů na přepravu a zpracování kalkulovaných v době likvidace elektroodpadu z těchto výrobků 
Do kategorie 2 patří: monitory, obrazovky, televizory, laptopy, notebooky, LCD fotorámečky, elektronické čtečky knih
Do kategorie 2 NEPATRÍ: zařízení vybavená displejem pro ovládání nebo zobrazování funkcí bez ohledu na velikost zobrazovací plochy, jejichž základní funkce je však jiná než zobrazování. Takovými zařízeními mohou být například. chladničky, pračky, automaty, zařízení pro péči o tělo, průmyslová zařízení, medicínská zařízení, tiskárny, kopírky

 

Kategorie 4 - Velká zařízení s jakýmkoli externím rozměrem větším než 50 cm 
Velká zařízení určená pro použití v domácnosti Rec. poplatek 2023
bez DPH za kus
Rec. poplatek 2023
s DPH za kus
Porovnání s r. 2022
RP bez DPH za kus
Velká zařízení do 10 kg včetně 14 Kč 17 Kč 14 Kč/99Kč
Velká zařízení nad 10 kg do 20 kg včetně 28 Kč 33 Kč 28Kč/29Kč** nebo 99Kč
Velká zařízení nad 20 kg do 120 kg včetně  99 Kč 119 Kč 58 Kč**/99Kč nebo 116 Kč**
Velká zařízení nad 120 kg  Individuální v závislosti na druhu a hmotnosti elektrozařízení  Individuální v závislosti na druhu a hmotnosti elektrozařízení  -
Velká svítidla nad 50 cm 10 Kč 12 Kč -
Velká zařízení určená pro profesionální použití (b2b)  Úhrada přímých nákladů na přepravu a zpracování kalkulovaných v době likvidace elektroodpadu z těchto výrobků 

Do kategorie 4 patří: 
Velké domácí spotřebiče - Např. pračky, sušičky (kromě kondenzačních), myčky nádobí, sporáky, trouby, varné desky, ostatní kuchyňské spotřebiče používané pro vaření, konzervování, skladování a zpracování potravin včetně odsavačů, spotřebiče pro ventilaci a ohřev vzduchu nebo vody nad 50 cm (kromě olejových) - radiátory, ohřívače místností, ventilátory, horkovzdušné konvektory, akumulační kamna, elektrické kotle ústředního vytápění, ohřívače vody nad 50 cm.
Velká IT a telekomunikační zařízení - například velké počítače, tiskárny, kopírovací zařízení
Velká spotřební elektronika - reproduktory nad 50 cm, hi-fi věže, jiná zařízení pro přehrávání zvuku 
Velká svítidla nad 50 cm (např. velké interiérové ​​lampy) 
Velké elektrické hudební nástroje (kromě varhan instalovaných v kostelích) kytary, elektronické klávesy
Velké elektrické a elektronické nářadí - například elektrická míchačka, sekačka apod.
Velké spotřebiče pro šití, tkaní a jiné zpracování textilu
Velká zařízení pro vydávání mincí
Velká medicínská zařízení a zdravotnické pomůcky 
Velké přístroje pro monitorování a kontrolu
Velké automaty na vydávání výrobků a peněz, prodejní automaty
Velké elektrické a elektronické hračky a zařízení pro sport a rekreaci
Velká zařízení pro výrobu el. proudu

** Recyklační poplatky elektrozařízení v původních kategoriích 3b) IT a telekom. zařízení, 4b) Spotřební elektronika, 6) Nástroje, 7) Hračky, sportovní a rekreační zařízení 

 

Kategorie 5 - Malá zařízení se všemi externími rozměry
menšími nebo rovnými 50 cm
Rec. poplatek 2023
bez DPH
Rec. poplatek
2023

s DPH
Porovnání s r. 2022 RP bez DPH 
Malá zařízení do 0,5 kg včetně 1 Kč 1 Kč 1 Kč
Malá zařízení od 0,5 kg do 1,5 kg včetně 5 Kč 1 Kč 1Kč**/5 Kč
Malá zařízení nad 1,5 kg do 5 kg včetně 7 Kč 9 Kč 5 Kč
Malá zařízení nad 5 kg do 10 kg včetně 14 Kč 17 Kč 5 Kč/14Kč
Malá zařízení nad 10 kg do 20 kg včetně 28 Kč 33 Kč 5Kč/14Kč/28Kč/29Kč**
Malá zařízení nad 20 kg  99 Kč 119 Kč 99 Kč/116 Kč**
Malá svítidla o rozměrech do 50 cm včetně (např. malé stolní lampy 2 Kč 3 Kč -
Do kategorie 4 patří:
Malé domácí spotřebiče - vysavače a jiné čističe koberců (všechny bez ohledu na rozměry), kuchyňské spotřebiče používané pro vaření, konzervování, skladování, zpracování potravin, spotřebiče určené pro osobní hygienu, péči o tělo, zdraví a děti , elektrické hodiny (náramkové, kapesní, nástěnné, stolní), osobní a kuchyňské váhy, zvlhčovače a čističky vzduchu, spotřebiče na ohřívání/ventilaci do 50 cm vody nebo vzduchu (kromě olejových) - odsavače, radiátory, ohřívače, ventilátory, horkovzdušné konvektory, akumulační kamna, elektrické ohřívače vody (např. umyvadlové a jiné do 50 cm)
Mikrovlnné trouby - všechny do 50 i nad 50 cm 
Malé spotřebiče pro šití, tkaní a jiné zpracování a ošetření textilu žehličky, šicí stroje
Malá spotřební elektronika - rádia, reproduktory, kamery, fotoaparáty, videopřehrávače, jiná zařízení pro reprodukci zvuku či obrazu 

Malá svítidla do 50 cm (např. stolní lampy) 
Malé elektrické hudební nástroje
Malé elektrické a elektronické nářadí
- například AKU nářadí, vrtačky, brusky...
Malá lékařská zařízení a zdravotnické prostředky
Malé přístroje pro monitorování a kontrolu

Malé automaty na vydávání výrobků a peněz, prodejní automaty
Malé elektrické a elektronické hračky a zařízení pro sport a rekreaci 
Malá zařízení na výrobu el. proudu

** Recyklační poplatky elektrozařízení v původních kategoriích 3b) IT a telekom. zařízení, 4b) Spotřební elektronika, 6) Nástroje, 7) Hračky, sportovní a rekreační zařízení

 

Kategorie 6 - Malá IT a telekomunikační zařízení se všemi externími rozměry menšími nebo rovnými 50 cm

IT zařízení jsou zařízení používaná pro sběr, přenos, produkci, skladování nebo zobrazování dat a informací.

Telekomunikační zařízení jsou zařízení, která přenášejí signály - zvuk, obraz a data elektronicky na určitou vzdálenost.

Rec. poplatek 2023
bez DPH 
Rec. poplatek 2023
s DPH
Porovnání s r. 2022
RP bez DPH 
Malá IT a telekomunikační zařízení do 0,5 kg včetně  1 Kč 1 Kč 1 Kč**
Malá IT a telekomunikační zařízení nad 0,5 kg do 1,5 kg včetně  5 Kč 1 Kč 1Kč**
Malá IT a telekomunikační zařízení nad 1,5 kg do 5 kg včetně  7 Kč 9 Kč 5 Kč**
Malá IT a telekomunikační zařízení nad 5 kg do 10 kg včetně  14 Kč 17 Kč 14Kč**
Malá IT a telekomunikační zařízení nad 10 kg do 20 kg včetně 28 Kč 33 Kč 29Kč**
Malá IT a telekomunikační zařízení nad 20 kg  99 Kč 119 Kč 58 Kč**/116 Kč**
Do kategorie 6 patří: telefonické a faxové přístroje, Mobilní telefony, smartphony, GPS a jiná navigační zařízení, kapesní kalkulačky (i solární), routery, malé osobní počítače , malé tiskárny, 
** Recyklační poplatky elektrozařízení původní kategorie 3b) IT a telekom. zařízení